Samhällsplanering och infrastruktur

Regional samhällsplanering är att samverka inom frågor som är viktiga för länets tillväxt ur ett större geografiskt perspektiv.

Inom ramen för samhällsplanering och infrastruktur ryms bland annat arbetet med att förbättra viktiga kommunikationsmöjligheter med syfte att förbättra tillgängligheten till utbildning, arbete och tillgången till kompetens i arbetslivet.