Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Medborgarna i Gävleborg är den viktigaste resursen för både dagens och morgondagens arbetsmarknad. En fungerande kompetensförsörjning är därför en förutsättning för att befintliga och nya arbetsgivare och branscher ska kunna utvecklas och växa.

En väl avvägd matchning mellan behov och utbud av kompetent arbetskraft stärker konkurrenskraften. Därför måste dialogen kring arbetslivets behov av kompetens kontra utbudet av utbildningar hållas levande. För att nå dit krävs en kedja av insatser och verksamheter av en mängd aktörer, såväl statliga, regionala, kommunala som privata. Region Gävleborg leder och samordnar verksamhet och projekt i syfte att förbättra matchningen på arbetsmarknaden.